decentrale-selectie-hulp
decentrale selectie
10th June 2020

Decentrale Selectie Hulp

Selectie Algemeen

Het idee voor een zogeheten decentrale selectie voor geneeskunde en tandheelkunde werd in 2000 toegepast als experiment. Voor veel mensen was een loting niet de beste manier om de studieplekken geneeskunde te verdelen. Sindsdien is de gedachte dat elke medische faculteit – Rotterdam Erasmus, Utrecht, Amsterdam VU en AMC, Leiden, Groningen RUG, Maastricht en Radboud Nijmegen – de scholieren zelf uitkiest voor de opleiding geneeskunde. Deze medische faculteiten kijken naar cijferlijsten, CV, extra-curriculaire activiteiten. Vaak nemen ze ook een cognitieve toets, een non-cognitieve toets of motivatiegesprek af.

Sinds de invoering van de decentrale selectie voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde hebben universiteiten de selectieprocedure verder uitgebreid. Er zijn veel onderzoeken gedaan hoe je het beste leerlingen kunt selecteren. Willen wij de beste artsen/tandartsen of de beste studenten? Daar zijn ze het bij de medische faculteiten nog niet over uit, aangezien elk universiteit een andere decentrale selectie toetsing hanteert. Zo wordt de nadruk soms (bij de ACTA Amsterdam voor tandheelkunde) gelegd op cognitieve vaardigheden (toetsen) en soms op non-cognitieve vaardigheden zoals motivatiebrieven, CVs en activiteiten.

Decentrale Selectie Cursussen

Decentrale Selectie Info

Wat is de decentrale selectie procedure en sinds wanneer wordt dit toegepast in de praktijk. Zijn er naast geneeskunde of tandheelkunde andere opleidingen die een numerus fixus aanbieden? Jaarlijks zijn er gemiddeld 6200 aanmeldingen voor de decentrale selectie geneeskunde, terwijl er maar 2785 plaatsen zijn. Voor tandheelkunde zijn er jaarlijks 1363 aanmeldingen voor 259 plaatsen.

Samengevat is het doel van de decentrale selectie om kandidaten te selecteren die de opleiding “het meest geschikt acht” om de studie geneeskunde/tandheelkunde te beginnen. Sinds 2015 wordt 100% van de studenten geselecteerd door een decentrale selectie procedure. De decentrale selectie procedure voor geneeskunde en tandheelkunde is dus de standaardprocedure. De 8+ regeling die garantie bood voor de studie geneeskunde/tandheelkunde is komen te vervallen. Het doel van de decentrale selectie is om de beste artsen/tandartsen en de beste studenten te vinden.

Uiteindelijk zorgen de selectiecriteria dat alleen de beste studenten worden toegelaten. Door te weten wat de universiteiten bij de decentrale selectie willen, kun je je hierop voorbereiden. Daarnaast wordt er vaak gevraagd van studenten om een of meerdere schriftelijke toetsen dan wel schrijfopdrachten af te leggen. Het uiteindelijke rangnummer wordt bepaald door de scores van de verschillende onderdelen bij elkaar op te tellen. Daarbij ben je dus afhankelijk van vele factoren: hoe heeft jouw concurrentie het gedaan, hoe zwaar weegt ieder onderdeel mee en is het je gelukt om goed te presteren op de schriftelijke toetsen?

Tandheelkunde en geneeskunde selecties

Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie procedure van 8 universiteiten voor de opleiding geneeskunde en 3 universiteiten voor de opleiding tandheelkunde. Voor geneeskunde kun je kiezen uit de Erasmus Universiteit, Utrecht Universiteit, Leiden Universiteit, Radboud Nijmegen Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, het AMC en VU in Amsterdam en Maastricht Universiteit. Voor tandheelkunde kun je kiezen uit ACTA in Amsterdam, Radboud Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen.

De decentrale selectie kunnen verschillende rondes hebben en elke universiteit bepaalt zelf wat voor hun belangrijk is. Zo kan een universiteit jouw CV of motivatiebrief belangrijker achten dan een cognitieve toets tijdens de decentrale selectie. Lees daarom altijd goed waar de universiteiten naar op zoek zijn, want voor zowel de geneeskunde alsook tandheelkunde opleidingen kan dit elk jaar anders zijn!

Decentrale selectie samenvattingen

Voor samenvattingen over decentrale selectie studies kun je ook naar Stuvia om een samenvatting te kopen.

Meer artikelen

blog.5.image

Motivatiebrief schrijven

Zowel bij de geneeskunde selectie cursus alsook de tandheelkunde cursussen wordt er stilgestaan bij de motivatiebrief. Vooral bij de tandheelkunde decentrale selectie van de ACTA wordt er grote waarde gehecht aan de motivatiebrief, samenkomend in het persoonlijke dossier.

Lees verder
blog.5.image

Decentrale Selectie Hulp

Het idee voor een zogeheten decentrale selectie voor geneeskunde en tandheelkunde werd in 2000 toegepast als experiment. Voor veel mensen was een loting niet de beste manier om de studieplekken geneeskunde te verdelen.

Lees verder
blog.5.image

De opleiding geneeskunde

Bij de opleiding geneeskunde staat behandeling van de patiënt met zijn ziekte centraal. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je veel over het menselijk lichaam

Lees verder
blog.5.image

Tandheelkunde Selectie

Bij de opleiding tandheelkunde staat behandeling van de patiënt met zijn (mond)ziekte centraal. Tijdens de opleiding leer je veel over het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid

Lees verder
Icon