AMC Training

Meer reviews op de Reviews pagina

“Zeer duidelijke uitleg van de te voorbereiden stof.”

~Rob

AMC Geneeskunde

Decentrale Selectie Training 2022
Beschikbaar
Groep 1
Datum
6 februari 2021
Tijd
10:30 - 16:30 uur
Locatie
Zoom
Introductie:

Tijdens een intensieve middag neemt Ali alle stof stap voor stap met jou door inclusief een uitgebreide samenvatting en bespreking van de hoorcollege en werkboek die je van de Universiteit van Amsterdam (AMC) krijgt voor de studie geneeskunde. Dit zal in toets 1 getoetst worden. Per onderwerp bespreken we tijdens deze decentrale selectie cursus AMC ook gerichte oefenvragen op VWO niveau die je kunt verwachten op je toets. Dit zal getoetst worden in toets 2. Nadat alle stof is doorlopen, gaan we samen aan de slag met het oefenen van het non-cognitieve deel van de decentrale selectie, dit zal terugkomen in toets 3. Hierbij krijg je medisch-ethische dilemma’s die je moet oplossen en beargumenteren. Wij leren je methodes aan de hand van ethische principes om al de essay goed te kunnen schrijven.

1. Globaal overzicht cursus
  • Toets 1: Waar gaan de geneeskunde hoorcolleges over?
  • Toets 1: Samenvatting van de anatomie en fysiologie van de opgegeven studiestof
  • Bespreken en oefenen niveau oude toetsvragen
2. Extra voorbereiding
  • Behandelen van leerstrategieën voor een gedegen voorbereiding voor de decentrale selectie AMC
  • Vragen omtrent de decentrale selectieprocedure van het AMC voor Geneeskunde
  • WhatsApp contact met de docent na de les
3. Conclusie les
  • Samenvatting belangrijkste fysiologie nodig voor toets 1
  • Ruimte voor vragen bij de decentrale selectie cursus
  • In-class overhoring belangrijkste stof om te testen of je er klaar voor bent

Docent
Docent 1
Ali geeft al sinds 2013 trainingen aan eindexamen leerlingen. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren studenten voorbereid op de decentrale selectie voor tandheelkunde en geneeskunde. Ali is momenteel bezig met het afronden van zijn coschappen!
Icon